X

مراقبت از پوست

مطالب مفید / مقالات / مراقبت از پوست

مراقبت از پوست

10 نکته برای مراقبت از پوست

1. ریسک استفاده از روش های خانگی برای مراقبت از پوست روش  های مراقبت از پوست در سراسر اینترنت وجود دارند که مدعی هستند پوست شما را به صورت معجزه آسایی بهبود می دهند. البته بیشتر متخصصین پوست در مورد صحت این ادعاها مشکوک هستند. دکتر تر...
مراقبت از پوست و مو برای مردان

مراقبت از پوست : به هنگام استحمام از آب گرم استفاده نمایید نه از آب داغ. بله به هنگام صبح هیچ چیز مانند یک حمام داغ باعث شادی فرد نمی شود اما می توان با کم کردن دمای آب از بروز پوسته پوسته، خشکه و خارش پوست جلوگیری نمود. توجه کنید هر چه آب داغ تر ...