X

مقالات

مطالب مفید / مقالات

مطالب موجود برای ' صاف کردن موهای فر'

بهترین راه صاف کردن موهای وز !!

موهای وزی دارم که صاف کردن آنها برایم بسیار سخت است به همین دلیل آنها را همیشه پشت سر گلوله کرده و جمع می کنم، اگر کوتاه کنم پف می کنه و بدتر میشه و در صورت بلند بودن نیز لذتی از آن نمیبرم آیا راهی هست؟   بله البته، موهایی که فر ریز داشته ...